Vallankumouksellisen nuoriso liiton RKSM(b) ohjelmallinen julkilausuma

Deutsch English Esperanto Français O’zbekcha Suomi
Беларуская Български Русский Ўзбекча Українська 中文
Hyväksytty ensimmäisessä RKSM(b)n edustajakokouksessa

Vallankumouksellinen Kommunistinen Nuorisoliitto – RKSM(b):

– yhdistää edistyksellisiä työtä tekeviä ja opiskelevia nuoria taistoon kommunismin voiton puolesta;
– auttaa ja valmistaa tulevia jäseniä Venäjän Kommunistiselle Työväenpuolueelle – Kommunistien vallankumoukselliselle puolueelle;
– perustaa ideologisen toimintansa tieteelliseen ja luovaan Marxismin sovellukseen, aikaisempien kommunistiliikkeiden kokemukseen ja erityisesti Bolshevismin kokemukseen.

Uskomme, että tuotantosuhteiden kommunistista muotoa on mahdotonta saavuttaa reformien kautta. Ainoa tapa kommunismiin, on kommunistisessa vallankumouksessa voittaminen, jonka ensimmäinen askel tulee olemaan sosialistinen vallankumous, jolla saavutetaan työväenvalta – proletariaatin diktatuuri – valtion korkeimpana muoto.

Meille kommunismi on yhteiskunta, jossa toisen ihmisen hyväksikäyttö, valtio ja tuoteraha suhteet ovat lakkautettu. Kommunismi edellyttää:
– vapauden ja ihmisen tarpeiden täyttymisen;
– vapaata ja luovaa työtä jokaiselle yhteiskunnan jäsenelle;
– ihmisen luovien kykyjen etsiminen ja toteuttaminen;

RKSM(b) osallistuttaa nuorisoa käytännön taisteluun työväenluokan etujen vallankumoukselliseen puolustamiseen, kuten työtätekevien nuorien poliittisien ja sosiaalisten oikeuksien puolustamiseen porvarillisessa yhteiskunnassa. Me annamme nuorille työläisille, opiskelijoille ja koko työväenluokalle mahdollisuuden osallistua valmisteluihin kommunistista vallankumousta varten ja kommunismin realisoimiseen.

Vallankumouksellinen Kommunistinen Nuorisoliitto (Bolshevikit):
– kasvattaa nuoria ihmisiä humanismin ja internationalismin hengessä
– levittää luokkatietoisuutta ja proletaarista internationalismia nuorisojoukkojen keskuudessa.
– Auttaa dialektisen maailmankatsomuksen saavuttamisessa, kyvyssä käsittää todellisuutta objektiivisesti ja käymään taistelua idealismia, uskonnollisia ennakkoluuloja ja muuta järjettömyyttä vastaan.

Pääoma on kehittynyt kansainvälisesti yhdistyneeksi voimaksi; siten on välttämätöntä, että kaikkien maiden proletariaatit ovat yhdessä kansainvälisessä armeijassa. Maailmanlaajuinen kapitalismi kaatuu maailmanlaajuiseen kommunistiseen vallankumoukseen. RKSM(b) tavoittelee nuorilta aktiivista osaa tulevissa luokkataisteluissa.

Kaikkien maiden proletariaatit, liittykää yhteen!