Програмна заява Революційного Комуністичного Союзу Молоді (більшовиків)

Deutsch English Esperanto Français O’zbekcha Suomi
Беларуская Български Русский Ўзбекча Українська 中文
Прийнято I (Установчим) з’їздом РКСМ(б)

Революційний комуністичний союз молоді — РКСМ(б):
— Об’єднує прогресивну робочу, учнівську молодь для боротьби за перемогу комунізму;
— Є помічником і кузнею кадрів для Російської комуністичної робітничої партії — Революційної партії комуністів;
— Ідеологічно спирається на наукове і творче застосування марксизму, на історичний досвід світового комуністичного руху (особливо на більшовицький).
Ми вважаємо, що перемога комуністичних виробничих відносин неможлива реформістським шляхом. Єдиний шлях перемоги комунізму — комуністична революція, першим етапом якої буде соціалістична революція, яка приведе робітничий клас до влади — диктатури пролетаріату, як останньої форми держави. Комунізм для нас — це суспільство, засноване на відносинах людей між собою, що виключають класовий поділ суспільства, державу та товарно-грошові відносини. Комунізм передбачає:
— Свободу і повне задоволення розумних потреб особистості;
— Вільну творчу працю для кожного члена суспільства;
— Розкриття і реалізацію творчих здібностей людини у всіх областях діяльності.
РКСМ (б) піднімає молодь на практичну боротьбу для революційного захисту класових інтересів, соціальних і політичних прав трудящої молоді в буржуазному суспільстві. Організовує участь молодих робітників, студентів, трудящих в підготовці комуністичної революції і здійсненні комунізму. Революційний Комсомол:
— Виховує молодь у дусі комуністичних ідеалів;
— Несе в молодіжні маси класову свідомість, пролетарський інтернаціоналізм;
— Допомагає становленню діалектичного світогляду, вмінню об’єктивно пізнавати дійсність, веде боротьбу проти ідеалізму, релігійних забобонів і іншого мракобісся.
Перетворення капіталу в транснаціональну силу вимагає об’єднання пролетарів усіх країн в єдину інтернаціональну армію. Світовий капіталізм буде переможений світовою комуністичною революцією. РКСМ(б) піднімає молодь на активну участь в майбутніх класових битвах.
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!