Programa deklaro de la RKSM(b)

Deutsch English Esperanto Français O’zbekcha Suomi
Беларуская Български Русский Ўзбекча Українська 中文
Akceptita de la 1-a (fonda) kongreso de la RKSM(b)

Revolucia komunista junulara ligo — RKSM(b):
— unuigas progreseman laboristan kaj lernantan junularon por lukto por venko de komunismo;
— helpas kaj preparas kadrojn por la Rusia Komunista Laborista Partio — Revolucia Partio de Komunistoj;
— ideologie apogas sin sur scienca kaj krea apliko de marksismo, sur historia sperto de la monda komunista movado (speciale sur la bolŝevista).
Ni opinias, ke venko de komunismaj produktadaj rilatoj ne eblas sur la reformisma vojo. La sola vojo de venko de komunismo estas komunisma revolucio, kies unua etapo estos socialisma revolucio, kiu venigos la laboristan klason al potenco — diktaturo de la proletaro, kiel lasta formo de ŝtato.
Komunismo por ni estas socio, bazita sur rilatoj de homoj inter si, ekskludantaj klasan dividon de la socio, ŝtaton kaj var-monajn rilatojn. Komunismo supozigas:
— liberon kaj plenan kontentigon de raciaj bezonoj de persono;
— liberan krean laboron por ĉiu ano de la socio;
— malfermon kaj realigon de kreaj kapabloj de la homo en ĉiuj terenoj.
RKSM(b) levas junularon al praktika lukto por revolucia defendo de klasaj interesoj, sociaj kaj politikaj rajtoj de laboranta junularo en burĝa socio. Ĝi organizas partoprenon de junaj laboristoj, studentoj, laborantoj en preparo de komunisma revolucio kaj realigo de komunismo.
RKSM(b) (la Revolucia Komsomolo):
— edukas junularon en spirito de komunismaj idealoj;
— portas en junulamasojn klasan konscion, proletan internaciismon;
— helpas ellabori dialektikan mondrigardon, scipovon objektive ekkoni la realon, luktas kontraŭ ideismo, religiaj antaŭjuĝoj kaj cetera obskurismo.
Transformiĝo de la kapitalo en transnacian forton postulas unuiĝon de proletoj de ĉiuj landoj en unuecan internacian armeon. La monda kapitalismo estos venkita de monda komunisma revolucio. RKSM(b) levas la junularon al aktiva partopreno en estontaj klasaj bataloj.
Proletoj de ĉiuj landoj, unuiĝu!